google-site-verification=Gux-B3PK36dttprRDMYRcIT_S4RPf-NJE3qPDfAJN9o
top of page

Tietosuoja ja turvallisuus

Henkilötiedot ja tietosuoja

IFOS - Italian Furniture Online Store verkkokaupasta ostaminen on turvallista. Verkkokauppa huolehtii asiakkaiden tietosuojan turvaamisesta. Kirjautumattomana tehdyistä tilauksista tallennetaan väliaikaisesti vain tilauksen toimittamiseen tarvittavat tiedot. Jos kirjaudut verkkokauppaan yhteiskäyttöiseltä selaimen muisti on hyvä tyhjentää verkkokaupassa asioinnin jälkeen selaimen Internet-asetuksissa.

Maksamisen turvallisuus

Mitään maksukorttitietoja ei tallenneta verkkokaupan järjestelmiin. Tiedot käsitellään ainoastaan SSL -suojatun yhteyden kautta palveluntarjoajan maksamisjärjestelmään. SSL-yhteys tarkoittaa, että tiedot kulkevat turvallisen yhteyden kautta, eivätkä ulkopuoliset pääse lukemaan korttisi tietoja. Korttiostoissa teemme yhteistyötä auktorisoidun palveluntarjoajan kanssa, joka käsittelee tietoja kansainvälisten luottokorttiyhtiöiden tietoturvastandardin (PCI DSS) mukaan. Palveluntarjoajamme virallinen PCI DSS sertifiointi auditoidaan säännöllisesti. Pankkitunnuksilla maksaessa asiakas ohjataan suomalaisten verkkopankkien maksupalveluihin, joissa maksutapahtumat rekisteröidään turvallisesti kunkin pankin omassa maksujärjestelmässä.

Evästeet

Käytämme verkkokaupassa ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa usein sivuilla vierailevien kävijöiden tunnistamisen, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Niiden avulla voidaan tarjota asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Eväste-toiminnon voi kytkeä pois selaimen asetukset-valikosta. Evästeen poiskytkeminen vaikuttaa kuitenkin palvelun asianmukaiseen toimintaan. Voidaksesi käyttää verkkokauppaa, internet-selaimessasi tulee olla Java Script- ja Cookie-asetukset aktiivisena. Muutoin esimerkiksi rekisteröityminen, kirjautuminen ja tuotteen siirtäminen ostoskoriin ei ole mahdollista.

Data protection and security


Personal data and data protection

It is safe to buy from IFOS - Italian Furniture Online Store. The online store takes care of protecting customers' data protection. For orders placed offline, only the information required for order delivery is temporarily stored. If you log in to the online store from a shared browser memory, it is a good idea to clear the online store in your browser's Internet settings.

The security for your payment 

No payment card information is stored in e-commerce systems. The data is only processed via an SSL-secured connection to the service provider's payment system. An SSL connection means that the data passes through a secure connection, and outsiders cannot read the information on your card. In card purchases, we work with an authorized service provider that processes data in accordance with the International Credit Card Companies Security Standard (PCI DSS). The official PCI DSS certification of our service provider is regularly audited. When paying with bank IDs, the customer is directed to the payment services of Finnish online banks, where payment transactions are securely registered in each bank's own payment system.

Cookies

In the online store we use the so-called. cookie function. A cookie is a small text file that is sent to a user's computer and stored there, which enables the identification of visitors who visit the site frequently, makes it easier for visitors to log in to the site, and enables the creation of composite information about visitors. Cookies do not harm users' computers or files. They can be used to provide customers with information and services tailored to their individual needs. You can turn off the cookie function in the browser settings menu. However, disabling the cookie will affect the proper functioning of the service. In order to use the e-commerce, your Internet browser must have Java Script and Cookie settings active. Otherwise, for example, registration, login and transferring the product to the shopping cart is not possible.

bottom of page